Intervju med Simon

20 maj, 2019 - Intervju med Simon

Simon

-Vad innebär ditt jobb som ledande montör?
Det innebär att jag sköter den dagliga kontakten med butikschefen, det är den absolut viktigaste biten. Bra kommunikation och hög tillgänglighet med butikschefen, underleverantörer och andra aktörer. Det är också mycket avstämningar som skall göras med personalen för att ge dem rätt förutsättningar att kunna arbeta så självständigt som möjligt.

-Vad är det bästa med ditt jobb?
Variationen! Utmaningen. Sen att överträffa kundens förväntningar, det är riktigt kul.

-Hur är det att jobba på Byggfixaren?
Bra, det är ett bra företag. Finns alltid utmaningar att ta sig an och hjälpen är aldrig långt ifrån. 

-Beskriv Byggfixarens företagskultur!
Familjärt. Alla i ett team som jobbar med mot samma mål.

-Vilka egenskaper tror du är bra att ha i ditt jobb?
Först och främst är ordning och reda, socialkompetens, du måste våga prata och vara ett föredöme, både gentemot kunden och gentemot vår egen personal.